Projecten

CTG

We onderzoeken of een samenwerking met de gynaecologen ervoor kan zorgen dat een CTG (cardiotocogram) in de zwangerschap nu ook door een eerstelijns verloskundige uitgevoerd kan worden, in plaats van in het ziekenhuis. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen het prettig vinden dat ze hiervoor gewoon bij hun eigen verloskundige terecht kunnen.

Diabetes gravidarum

Sinds voorjaar 2022 is het mogelijk om met een milde diabetes gravidarum bij de eigen eerstelijns verloskundige onder zorg te blijven. Hiervoor heeft de Zorggroep een intensieve samenwerking met diëtisten in de regio opgezet. Verwijzing naar de gynaecoloog is daardoor in veel gevallen niet meer nodig. Dit is goed voor de continuïteit van zorg en het voorkomt onnodige zorgkosten. De zorggroep blijft dit project nauwkeurig volgen om de kwaliteit van deze nieuwe vorm van diabeteszorg te bewaken.

Elektronische gegevensuitwisseling, Babyconnect

Babyconnect is een door de overheid gefaciliteerd project dat een veilige elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners in de geboortezorg mogelijk maakt.

Kwaliteit binnen de geboortezorg – echoscopie

Door een groot aantal verloskundige praktijken wordt echo-onderzoek uitgevoerd. In samenwerking met Diagnostiek voor U wordt een methode ontwikkeld om de kwaliteit te borgen.

Kraamzorg in een kraamhotel

Gedurende de zomer van 2022 was er sprake van een groot tekort aan kraamzorg in de regio. We zijn betrokken geweest bij het opzetten en inrichten van een tijdelijk kraamzorghotel zodat in de regio toch zoveel mogelijk kraamvrouwen van kraamzorg konden worden voorzien.

Zorgstandaard

De verloskundige zorg wordt verleend volgens de richtlijnen zoals beroepsorganisaties (KNOV en NVOG) die met elkaar hebben afgesproken. Binnen de VSV’s en in ACM verband worden afspraken gemaakt hoe dat in te vullen in onze regio.

Zuurstofmeeting

Een zuurstofmeeting bij de pasgeborene is een betrekkelijk eenvoudige betrouwbare meting. We beraden ons hoe dit in te passen in onze zorg.

Gezamenlijke contractering

Momenteel sluit iedere zorgverlener een apart contract af met de zorgverzekeraar. We onderzoeken op dit moment wat voor voordelen het heeft om de financiële afhandeling te laten plaatsvinden via onze zorggroep.

Projecten in de nabije toekomst

Preventie

Het wordt steeds duidelijker dat een goede gezondheid van de moeder van essentieel belang is voor het krijgen van een gezonde baby, een gezonde start. Een goede voorlichting en leefstijlbewaking door de verloskundige draagt hieraan bij.

Samenwerking op het sociale domein

Met de GGD en andere organisaties gaan we bekijken hoe we de gezondheid van moeder en kind in sociaal zwakkere gezinnen kunnen verbeteren.